GET FLASH

Get Adobe Flash player

 

GET FLASH

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
   
 
BeŰdigde vertalingen


U kunt bij TeLoM Taal terecht voor beëdigde vertalingen in en uit het Nederlands en het Frans.

 

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler heeft voor een rechtbank een eed afgelegd, waarbij hij/zij zweert de teksten die hem/haar worden voorgelegd zo getrouw mogelijk te zullen vertalen (uit en in de talen waarvoor hij/zij is geregistreerd).

Isabelle Moreau legde in april 2004 de eed af voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent, voor de Nederlandse en de Franse taal.

 

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaalde tekst waarop de beëdigde vertaler zijn/haar naamstempel heeft gezet. De vertaler ondertekent de vertaling en zet er de datum op.

 

Wat is een gelegaliseerde vertaling?

De beëdigde vertaling gaat naar de rechtbank waar de vertaler zijn/haar eed heeft afgelegd. De griffie bevestigt officieel dat de handtekening onder de vertaling wel degelijk overeenstemt met de handtekening in het vertalersregister van de rechtbank. De legalisatie kan enkele dagen in beslag nemen.

 

Welke teksten worden beëdigd?

Bij privépersonen gaat het vaak om documenten die met de burgerlijke stand te maken hebben: geboorteaktes, huwelijksaktes, ... Wie in het buitenland gaat studeren, heeft soms een beëdigde vertaling van een diploma nodig.

 

Bedrijven laten oprichtingsaktes vertalen, huurcontracten, verkoopovereenkomsten, ...