GET FLASH

Get Adobe Flash player

 

GET FLASH

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
   
 
BeŰdigd tolkwerk


Isabelle Moreau werkt ook als gerechtstolk. Ze legde daartoe in april 2004 de eed af voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent, voor de Nederlandse en de Franse taal.

 

Wat is een beëdigd tolk of gerechtstolk?

Een beëdigd tolk is een tolk die de eed heeft afgelegd voor een rechtbank. Hij/zij zweert daarmee de gesproken tekst zo getrouw mogelijk weer te geven.

Een beëdigd tolk werkt voor rechtbanken en rechthoven, voor politiediensten en vreemdelingenzaken.